Våre verdier Respekt – Ansvar – Mot danner grunnlag for hvordan vi vil ha det i Løtensamfunnet og i organisasjonen. Innbyggere og tjenestemottakere skal oppleve at respekt, ansvar og mot er beskrivende for hvordan vi opptrer og uavhengig av hvem man er i dialog med i organisasjonen.

Hva kan vi tilby våre medarbeidere?

Vi tilbyr kompetente fag- og arbeidsmiljøer, og et stort mangfold av arbeidsplasser innen mange ulike tjenesteområder. Vi skal utvikle, tenke nytt og omstille organisasjonen til det beste for de tjenestene som organisasjonen skal levere, både internt og ut mot innbyggerne i kommunen.

Medarbeiderne er den største ressursen vi forvalter i vår organisasjon, og våre ansatte er helt avgjørende for at kommunen skal kunne yte lovpålagte tjenester og utvikle samfunnet i ønsket retning. Gjennom delaktighet og medvirkning skal du få utvikle deg, være nyskapende, benytte og videreutvikle din kompetanse, og skape gode resultater. Medarbeiderskap bygger på ideen om at myndiggjorte medarbeidere skaper de gode resultatene i komplekse kunnskapsorganisasjoner, som også Løten kommune er. Medvirkning er mer enn det som er avtalefestet. Hos oss i Løten kommune betyr det at samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker skal foregå på en slik måte at det styrker den gjensidige tilliten.

Hos oss skal du oppleve mestringskultur som innebærer å ha støtte fra ledere og kollegaer. Vi skal kjennetegnes av en kultur for samarbeid, læring og det å gjøre hverandre gode.

Se våre styringsdokumenter her