Finn vegen du vil sjekke i kartet under. Der kommer det fram av fargen på vegen hvem som eier vegen: 

  • Blå: Kommunale veger
  • Rød: Fylkesveger
  • Orange: Riksveger
  • Grønn: Gang- og sykkelveger (både kommunale og fylkeskommunale)
  • Grå: Private veger
  • Olivengrønn: Løiten Almennings veger 

Her finner du kart som viser forskjellen mellom de forskjellige vegene:

Kart over veger

Hvem vedlikeholder av vegene?

Ønsker du å kontakte de som vedlikeholder vegene?

Her finner du oversikt over kontaktinformasjon