Hva er Parenthood Rus?

Parenthood Rus er et pusterom for foreldre til unge med rusutfordringer. Her kan du møte andre mødre og fedre med tilsvarende eller lignende opplevelser. Ved å delta i gruppe kan du dele egne og lytte til andres erfaringer. Det vil hele veien være med en gruppeleder og en fagperson som kan gi faglig påfyll og støtte.

 

 

Pilotprosjekt

Løten kommune er invitert med inn i Parenthood Rus av KORUS Øst (Kompetansesenter for rus) og skal sammen med Hamar, Ringsaker og Stange gjennomføre en pilotgruppe for foreldre høsten 2022.

Målet med prosjektet er å undersøke om foreldre til unge med rusutfordringer opplever det meningsfullt å møte andre foreldre i samme situasjon. Vi vil veldig gjerne invitere deg som er forelder til en med rusutfordring i aldersgruppen 15 – 25 år. Din erfaring som mor eller far vil kunne være en ressurs for andre foreldre i lignende situasjon. Du vil også være med på å utvikle et tilbud til foreldre. 

Hva skjer i gruppa vår?

  • Gruppa har 6-8 foreldre til unge med ulike rusutfordringer som møtes en kveld i uka. Til sammen møtes gruppa 8 ganger. 
  • Gruppa velger selv aktuelle temaer fra en temaliste basert på samtaler med foreldre til unge med rusutfordringer. 
  • Erfarne fagpersoner inviteres inn for dialog, støtte, faglig påfyll og erfaringsdeling i gruppa.
  • Tilbudet er gratis og ingen forhåndskunnskaper nødvendig.
  • En viktig regel i gruppa er; erfaringer delt skal ikke deles videre utenfor gruppa

Temaer gruppa kan velge 

Handler alt om rusen, eller er det også plass til meg et sted?

Å være forelder til en ungdom som ruser seg medfører mange og sterke følelser

Å stå i stormen når situasjonen eskalerer 

Hva trenger vi fra systemet og hvor finner vi det?

Hvordan forstår vi rusadferd, rusens funksjon og hva vet vi om rusmidler? 

Konkrete situasjoner som kan oppstå og måter å møte de på

Hva vet vi om ungdomsmiljøet der vi bor? 

Vi er flere som har det vondt, hva trenger vi som familie?

Vi snakker og deler tanker om det som opptar oss nå 

Å sette grenser kan være vanskelig, hvilke erfaringer har vi?