Søknadsskjema

Benytt et av søknadsskjemaene:

Søknadsskjema ledsagerbevis (DOCX, 20KB) 

Søknadsskjema ledsagerbevis (PDF, 105KB) 

NB! Foto må sendes med søknaden.

Søknaden sendes til:
Tildelingsteamet
Sykehusvegen 10
2340 Løten

Utstedelse av bevise
Ledsagerbeviset utstedes av konsulent for barn og konsulent for voksne med bistandsbehov, i Løten kommune.  

Ved utstedelse av beviset påføres gyldighetsdato. Beviset må fornyes hvert 5. år med nytt bilde. 

Vedtaket om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis kan påklages til det kommunale klageorgan, i henhold til Forvaltningsloven §28, annet ledd.

Om ordningen

Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer samt offentlige transportmidler der ordningen aksepteres. 

Formålet med ordningen er å forebygge isolasjon og derved bidra til økt livskvalitet for den funksjonshemmede. 

Les mer om ordningen i veiledende nasjonale retningslinjer for ledsagerbevis

Hvem kan få ledsagerbevis?

Personer med fysisk, psykisk eller sosial funksjonshemning, som uten funksjonsnedsettelsen hadde kunnet delta på egenhånd. Det er ingen nedre aldersgrense. Svekket helsetilstand på grunn av høy alder kvalifiserer ikke automatisk for ledsagerbevis.

Hvordan fungerer ordningen?

  • Innehaveren av kortet viser frem ledsagerbeviset når han/hun kjøper sin billett.  
  • Den enkelte må betale for sin egen billett til reiser og arrangementer. 
  • Det er et personlig kort for den det utstedes til. 
  • Ledsagerbeviset kan inndras ved misbruk.