Koronavaksinasjon

Det er i dag ikke planlagt noe flere dager med koronavaksinasjon i Løten.  

Koronatesting

Du trenger ikke teste deg for korona, selv om du har luftveissymptomer - med mindre du er i risikogruppen. Er du i risikogruppen og får symptomer på korona, bør du ta en selvtest. Hvis selvtesten er positiv, ta kontakt med lege. Legen vil avgjøre om det er aktuelt å behandle med Paxlovid. Hvis selvtesten er negativ og symptomene vedvarer, er det anbefalt at du tar en ny selvtest hver dag fram til dag fire.

Covid-19-behandling med Paxlovid tabletter

Helsedirektoratet anbefaler at personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved Covid-19 får tilbud om behandling med legemiddelet Paxlovid. Behandling med Paxlovid kan dempe sykdomsutvikling hos gruppen. 

Behandling med Paxlovid bør starte så tidlig som mulig. Helsedirektoratet anbefaler derfor at personer som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom tester seg selv hver dag i inntil fire dager hvis de får luftveissymptomer.

Ved positivt resultat eller forverring av symptomer, bør man oppsøke lege raskt, se informasjon til innbyggerne på helsenorge.no.

Risikogrupper for alvorlig sykdom av covid-19

Alder er viktigste risikofaktor. Det er særlig du som er over 65 år, som vil ha nytte av medisinen Paxlovid. Det er også viktig hvor lenge det er siden du fikk vaksine. Hvis det er mer enn et halvt år siden du fikk siste vaksine, er det økt risiko for alvorlig sykdom. Hvis du er over 50 år og aldri har tatt koronavaksine, har du også økt risiko for å bli alvorlig syk. I tillegg har alvorlige kroniske sykdommer betydning.

Blant de viktigste kroniske sykdommene i denne sammenhengen er:

  • Aktiv kreftsykdom eller pågående/nylig behandling mot denne
  • Alvorlig hjerte- eller lungesykdom
  • Dårlig regulert diabetes
  • Alvorlig overvekt – kroppsmasseindeks høyere enn 35
  • Kronisk nevrologisk sykdom med betydelig nedsatt funksjon
  • Alvorlig psykisk sykdom, spesielt alvorlig schizofreni
  • Alvorlig demens
  • Downs syndrom

Hvis du har alvorlig immunsvikt og får luftveissymptomer er det viktig at du følger rådene du har fått fra sykehuset og tar raskt kontakt med lege. Finn mer informasjon om forkjølelsessymptomer og koronavirus på

Mer info om forkjølelsessymptomer og koronavirus

Selvtesting

Vi har ikke lenger selvtestere for gratis utdeling til innbyggere. De som ønsker å teste seg for covid-19 må selv kjøpe inn tester.

Testet positivt?

Det er ikke lenger en anbefaling om å være hjemme i et visst antall dager ved påvist koronasykdom. Men syke personer bør holde seg hjemme til de føler seg bedre.  

Testing til koronasertifikat

EU legger ned ordningen med koronasertifikat 30. juni 2023, og koronasertifikatet vil ikke være tilgjengelig etter det. For utskrift av vaksiner logg deg inn på nettsiden Vaksiner på Helsenorge.