Her finner du informasjon om korona-vaksine

Koronatesting

Du trenger ikke teste deg for korona, selv om du har luftveissymptomer - med mindre du er i risikogruppen. Er du i risikogruppen og får symptomer på korona, bør du ta en selvtest. Hvis selvtesten er positiv, ta kontakt med lege. Legen vil avgjøre om det er aktuelt å behandle med Paxlovid. Hvis selvtesten er negativ og symptomene vedvarer, er det anbefalt at du tar en ny selvtest hver dag fram til dag fire.

Covid-19-behandling med Paxlovid tabletter

Helsedirektoratet anbefaler at personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved Covid-19 får tilbud om behandling med legemiddelet Paxlovid. Behandling med Paxlovid kan dempe sykdomsutvikling hos gruppen. 

Behandling med Paxlovid bør starte så tidlig som mulig. Helsedirektoratet anbefaler derfor at personer som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom tester seg selv hver dag i inntil fire dager hvis de får luftveissymptomer.

Ved positivt resultat eller forverring av symptomer, bør man oppsøke lege raskt, se informasjon til innbyggerne på helsenorge.no.

Se mer om luftveissymptomer her

Risikogrupper for alvorlig sykdom av covid-19

Alder er viktigste risikofaktor. Det er særlig du som er over 65 år, som vil ha nytte av medisinen Paxlovid. Det er også viktig hvor lenge det er siden du fikk vaksine. Hvis det er mer enn et halvt år siden du fikk siste vaksine, er det økt risiko for alvorlig sykdom. Hvis du er over 50 år og aldri har tatt koronavaksine, har du også økt risiko for å bli alvorlig syk. I tillegg har alvorlige kroniske sykdommer betydning.

Blant de viktigste kroniske sykdommene i denne sammenhengen er:

 • Aktiv kreftsykdom eller pågående/nylig behandling mot denne
 • Alvorlig hjerte- eller lungesykdom
 • Dårlig regulert diabetes
 • Alvorlig overvekt – kroppsmasseindeks høyere enn 35
 • Kronisk nevrologisk sykdom med betydelig nedsatt funksjon
 • Alvorlig psykisk sykdom, spesielt alvorlig schizofreni
 • Alvorlig demens
 • Downs syndrom

Hvis du har alvorlig immunsvikt og får luftveissymptomer er det viktig at du følger rådene du har fått fra sykehuset og tar raskt kontakt med lege. Finn mer informasjon om forkjølelsessymptomer og koronavirus på

Mer info om forkjølelsessymptomer og koronavirus

Selvtesting

Innbyggere som ønsker å ta en selvtest, kan få slike tester gratis hos kommunen. Her kan du hente tester:

 • Servicekontoret på Tingberg; hverdager i åpningstiden kl. 10:00-14:00
 • Løtenhallen; mandag-torsdag kl. 18:00-21:00 (kontakt tilsynsvakt)
 • Løten Folkebibliotek: Lørdager kl. 10:00-14:00.

Se film her om hvordan du gjør selvtesting

Det anbefales at voksne tar testpinnen først i halsen/svelget og deretter i nesen. Dette vil gi sikrere testsvar.

Testet positivt?

Det er ikke lenger en anbefaling om å være hjemme i et visst antall dager ved påvist koronasykdom. Men syke personer bør holde seg hjemme til de føler seg bedre.  

Testing til koronasertifikat

Koronasertifikatet brukes som dokumentasjon på nylig negativ test, vaksinasjonsstatus, og nylig gjennomgått covid-19. 

Nettsider med informasjon om hva som gjelder:


Her kan du ta test

Du kan kontakte private tilbydere for å få tatt slik test, eller så kan du bestille time hos Løten legesenter eller Bristol legesenter.

Prøvesvar finner du på Helsenorge når det er klart (sikker innlogging). 

Før du reiser ut av landet, er det viktig å sette seg inn i om test kreves og hvor ny denne testen må være. Lenke til side om reise