Hvem kan få tjenestene?

Innbyggere i Løten fra 18 år. Vi samarbeider om brukere fra 16 år. 

I Rask psykisk helsehjelp (RPH) kan du få hjelp fra 16 år.
For å få tilbud om tjenester fra oss så har du flere muligheter:
•    Henvisning fra fastlege
•    Søke via vårt søknadskjema, link nedenfor
•    Eller kanskje du kan benytte Rask psykisk helsehjelp, klikk her.

Tjenesten er gratis. 

Søknadsskjema (PDF, 94KB)

Søknaden sendes til: Tildelingsteamet, Sykehusvegen 10, 2340 Løten.

Om søknadsprosessen:

Søknaden behandles av Tildelingsteamet. Når søknaden er mottatt, blir du kontaktet for vurderingssamtale/hjemmebesøk og innhenting av utfyllende opplysninger. Søknaden vil bli behandlet innen 4 uker.

Klage kan rettes til Tildelingsteamet. Klagefristen er 3 uker etter mottatt vedtak.

Om psykisk helse og rus-teamet

Teamet jobber tverrfaglig innen rus og psykiske helse, og de ansatte har ulik kompetanse med helse- og sosialfaglig bakgrunn. 

Vi tilbyr tjenester som: 

  • Individuell samtalebehandling i en avgrenset periode etter vedtak. 
  • Miljøterapi
  • Utarbeidelse og oppfølging av individuell plan (IP)
  • Veiledning- og rådgivingstjeneste til brukere og samarbeidende instanser
  • Vi deltar i samarbeid mellom bruker og offentlige etater som NAV, spesialisthelsetjenesten, fastleger og tjenester for barn/ungdom 
  • Kom i gang kurs 
  • Selvhjelpsgrupper
  • Vi gir også tilbud om aktivitet, boveiledning og generelle råd og veiledninger innenfor fagområdet.
  • Erfaringskonsulent: Det er en person som arbeider i tjenesten på bakgrunn av egen erfaring innenfor rus og psykisk helse. Vi videreformidles direkte kontakt til konsulenten. 

Hva trenger vi fra deg?

Vi forventer at våre brukere er aktivt deltakende i egen behandling. Dette for å få best mulig effekt av oppfølgingen. Med dette mener vi at bruker selv skal være med på å lage målsetninger og jobbe for dette. Vi vil bidra til at du skal kunne nå dine mål.

Se mer om hva vi forventer av deg

For å bedre psykisk helse er aktivitet svært viktig. Våre brukere får tilbud om gratis trening via Tren Løten, og vi oppfordrer alle til å benytte dette. 

Vi samarbeider med alle nødvendige instanser/etater for at brukerne skal få den beste behandlingen. Naturlige samarbeidspartnere er for eksempel andre kommunale tjenester, NAV, fastleger, sykehus, hjemmetjenesten, LAR og ulike institusjoner.

Løten kommune deltar også i et interkommunalt samarbeid om FACT team. FACT er en spesialisthelsetjeneste. Vi kan vurdere at bruker er i behov for dette tilbudet og henviser da videre. 

Aktivitet

I tillegg til gratis trening oppfordrer vi til deltakelse i kulturnettverket og annen type aktivitet i kommunen og i regi av Frivilligsentralen.

Se mer om hva vi forventer av deg: