Etablererprøve for serveringsvirksomhet

For å få serveringsbevilling, må daglig leder av serveringsstedet ha bestått etablererprøven. Kravet gjelder også ved skifte av daglig leder. Prøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften.

Kunnskapsprøve etter alkoholloven

Alle som vil godkjennes som styrer eller stedfortreder ved steder som har, eller skal søke om salgs- eller skjenkebevilling, må ha dokumenterte kunnskaper om alkoholloven. Kunnskapskravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve. Prøvene er ulike for salgsbevilling og for skjenkebevilling.

Oppmelding til prøve

Løten kommune arrangerer ikke selv prøvene. I stedet kan servicekontoret i Hamar kommune kontaktes på tlf: 62 56 30 10
Etablerer og kunnskapsprøvene hos Hamar kommune