Her kan du se oversikt over priser og gebyrer på kommunale tjenester.

Komplett gebyrregulativ for kommunen

Se også:

Har du spørsmål om betaling?

Hva er kommunale eiendomsavgifter

Her er priser for et utvalg av våre tjenester: