I 2019 vedtok kommunestyret Løtens første kommunedelplan for kulturminner: «Je kjæm i fra Løten». Planen har fått navnet sitt etter en historie om Edvard Munch. Som eldre levde han et liv i isolasjon på Ekely i Oslo og tok ikke mot besøk. Den ungen medisinstudenten Kåre Håvard Torp fra Løten var innom og ringte på flere ganger uten at noen åpnet. Da ropte han ut «Je kjæm i fra Løten» og da åpnet Munch porten og slapp han inn til mimring om barndomsminner fra Løten. 

Kulturminneplanen omfatter tettsteder, naturressurser med vekt på landbruket, ferdsel og kommunikasjon, industri og håndverk/tekniske kulturminner og andre viktige kulturminner.

Du kan lese planen i sin helhet i linken under. På de andre kulturminnesidene her på hjemmesiden kan du lese mer om utvalgte lokasjoner. 

Her finner du hele kulturminneplanen til Løten kommune (PDF, 7MB)