Tilskuddsmidlene er delt opp i ulike kategorier.

Disse er:

  • Folkehelse
  • Klima og miljø
  • Kunst og kultur
  • Skole og opplæring
  • Pensjonister og funksjonshemmede
  • Idrett og friluftsliv
  • Kulturarv
  • Næring og internasjonalt
  • Veg og trafikk
  • Priser

Her finner du alle tilskuddsordningenen til Innlandet fylkeskommune 

Eksempler på tilskuddsordninger som kan være relevant for lag, foreninger og kommunale virksomheter i Løten: