«Åpne gårder» gir oss mulighet til å vise frem Løtens flotte gårder og alle kvalitetsvarene som produseres her. Arrangementet har vært meget godt besøkt de tre siste årene – av både løtensokninger og folk fra kommunene rundt. 

Neste arrangement:

Åpne gårder ble sist arrangert i 2023.