Visma flyt skole - Foreldreinformasjon:

Skolene i Løten benytter verktøyet VISMA Flyt skole i dialog med elever og foresatte. 

Logg inn på VISMA Flyt skole og Visma Foresattportalen her 

Foresattportal

Ny foresattportal fungerer optimalt i samspill med Min skole appene. Noen funksjoner som tidligere kunne utføres i gammel løsning vil bare kunne benyttes via Min Skole appene ved overgang til ny portal. F.eks å sende meldinger er ikke mulig fra ny foresattportal. Her må foresatte bruke Min skole appen.

Hvilke valgmuligheter og funksjonalitet er avhengig av hva den enkelte skole har aktivert.  Disse funksjonene finnes i Foresattportalen:

 •  Søknader
  • Din søknadshistorikk
  • Søknad om permisjon
  • SFO søknad, endringer og oppsigelse
  • Søknad om redusert betaling
  • Søknad om skoleskyss
 •  Digitale spørreskjema
 •  Vurdering
 •  Fravær
 •  Anmerkning
 •  Karakterer
 •  Dokumenter og ressurser
  • Elevens dokumenter
  • Dokumenter fra skolen og lenker