Tjenestene er gratis, og alle barn har lovfestet rett til helsehjelp. 

Våre tjenester er delt inn i:

Helse- og familietjenesten tar nå i bruk DigiHelsestasjon. Det er en meldingstjeneste mellom helsestasjons- og skolehelsetjenesten og innbygger. Her kan innbygger på en sikker og trygg måte sende og motta meldinger, få oversikt over avtaler, motta varslinger og få tilgang til relevant informasjon.

Vi tilbyr COSP foreldreveiledningskurs med nye kurs mandager og tirsdager i høst. Oppstart mandag 26.08. eller tirsdag 27.08. kl.1430-1600. Ved interesse ta kontakt med helsesykepleier Ingunn Haugsmoen: ingunn.haugsmoen@loten.kommune.no eller 90669772. Se her for mer informasjon om COS-P (PDF, 121KB)


Ansatte ved helse- og familietjenesten: