Tjenestene er gratis, og alle barn har lovfestet rett til helsehjelp. 

Våre tjenester er delt inn i:

Helse- og familietjenesten tar nå i bruk DigiHelsestasjon. Det er en meldingstjeneste mellom helsestasjons- og skolehelsetjenesten og innbygger. Her kan innbygger på en sikker og trygg måte sende og motta meldinger, få oversikt over avtaler, motta varslinger og få tilgang til relevant informasjon.


Ansatte ved helse- og familietjenesten: