Vi har mange flinke lærere som vil gi deg god opplæring og oppfølging, og du vil møte mange andre som også vil ha det gøy i kulturskolen!

Hovedsøknadsfrist for skoleåret 2023/24: 15. juni 2023

Her kan du søke om plass på kulturskolen 

Sett opp flere ønsker
Man kan legge inn flere alternativer og søke flere tilbud. Det kan være lurt å ha flere ønsker i prioritert rekkefølge i og med at det er begrenset antall plasser på noen tilbud. Søknadene kommer inn til kulturskolen via en portal, og opptak vil bli gjort i starten av august. Det sendes da ut brev til familiene om opptak. Du kan søke gjennom hele året.

Priser for undervisning