Vi har mange flinke lærere som vil gi deg god opplæring og oppfølging, og du vil møte mange andre som også vil ha det gøy i kulturskolen!

Hovedsøknadsfrist for skoleåret 2024/25: 1. juni 2024

Her kan du søke om plass på kulturskolen 

Sett opp flere ønsker
Man kan legge inn flere alternativer og søke flere tilbud. Det kan være lurt å ha flere ønsker i prioritert rekkefølge i og med at det er begrenset antall plasser på noen tilbud. Søknadene kommer inn til kulturskolen via en portal, og opptak vil bli gjort i juni. Det sendes da ut brev til familiene om opptak. Du kan søke gjennom hele året.

Samarbeid med Hamar kulturskole.

Løten kulturskole har innledet et nært samarbeid med Hamar kulturskole, og dersom du ønsker å søke på fag som vi ikke tilbyr i Løten, eller som det er venteliste på, kan du søke i Hamar. Dette gjelder blant annet teater, musikk-teater og en del andre fag. Nedenfor finner du en link til Hamar kulturskoles nettside.

Hamar kulturskole