Handlingsløype bekymringsfullt skolefravær

Gutt og jente som jobber med skolearbeid.

Har du en uro rettet mot et barns skolefravær? Handlingsløypen veileder deg i håndtering av fraværet.

Handlingsløypen utviklet av aksjonsgruppen for skolefravær bestående av representanter fra de ulike skolene i Løten, barneverntjenesten, fastlegene, HIPPT, helsesykepleiere, kommunepsykolog, psykologisk rådgiver og SLT-koordinator. Mer detaljert informasjon finnes innenfor hver boks. 

Hensikten med handlingsløypen for bekymringsfullt skolefravær er å sikre at elever v/Løtenskolen med begynnende fraværsproblematikk følges opp raskt og tilstrekkelig. Videre hensikt er å sikre godt tverrfaglig samarbeid v/behov. 

Handlingsløype skolefravær (Illustrasjon med lenker) (Første trinn) Føring av fravær (Foregående trinn "Føring av fravær") Retningslinjer for elevpermisjoner (Prosess avsluttes) (Foregående trinn "Føring av fravær") Oppfølging av elevfravær (Foregående trinn "Oppfølging av elevfravær") Avklart fravær (Foregående trinn "Oppfølging av elevfravær") Bekymringsfullt skolefravær (Foregående trinn "Bekymringsfullt skolefravær") Foresattes ansvar (Foregående trinn "Bekymringsfullt skolefravær") Skolens ansvar (Foregående trinn "Foresattes ansvar") Fastlege (Foregående trinn "Skolens ansvar") Samarbeidsmøter (Foregående trinn "Samarbeidsmøter" eller "Støttesystemer") Henvendelse BUF (Foregående trinn "Samarbeidsmøter") Støttesystemer (Foregående trinn "Fastlege" eller "Kartlegging/utredning") Henvisning spesialisthelsetjeneste (Foregående trinn "Henvendelse BUF") Kartlegging/ utredning (Foregående trinn "Henvisning spesialisthelsetjeneste" eller "Kartlegging/utredning") Samarbeid og tiltak (Foregående trinn "Samarbeid og tiltak") Evaluering av tiltak (Foregående trinn "Evaluering av tiltak") Avslutning
Handlingsløype skolefravær (Illustrasjon med lenker) (Første trinn) Føring av fravær (Foregående trinn "Føring av fravær") Retningslinjer for elev- permisjoner (Prosess avsluttes) Oppfølging avelevfravær Avklart fravær (Foregående trinn "Oppfølging av elevfravær") Bekymringsfullt skolefravær (Foregående trinn "Bekymringsfullt skolefravær") Foresattes ansvar (Foregående trinn "Bekymringsfullt skolefravær") Skolens ansvar (Foregående trinn "Foresattes ansvar") Fastlege (Foregående trinn "Skolens ansvar") Samarbeids- møter (Foregående trinn "Samarbeidsmøter" eller "Støttesystemer") Henvendelse BUF (Foregående trinn "Samarbeidsmøter") Støtte- systemer (Foregående trinn "Fastlege" eller "Kartlegging/utredning") Henvisning spesialist- helsetjeneste (Foregående trinn "Henvendelse BUF") Kartlegging/ utredning (Foregående trinn "Henvisning spesialisthelsetjeneste" eller "Kartlegging/utredning") Samarbeid og tiltak (Foregående trinn "Samarbeid og tiltak") Evaluering av tiltak (Foregående trinn "Evaluering av tiltak") Avslutning