Se Løten kommunes postliste her

Dokumenttypene er beskrevet med Type I for innkommet post og U for utgående post. Postlister for de 3 foregående månedene ligger ute på vår hjemmeside.

Hver dag etter klokken 11.00 legger kommunen ut postjournalen fra foregående dag. Dokumenter registrert fra og med fredag til og med søndag, legges dermed ut påfølgende mandag etter klokken 11.00.

Opplysningene på den offentlige postlisten er kvalitetssikret i forhold til personvern og offentlighet. Journalposter og dokumenter som er unntatt offentlighet, blir merket med paragrafhenvisning til offentlighetsloven.

Dokumenter du ønsker innsyn i, må bestilles. Spørsmål om innsyn i dokumenter besvares så raskt vi klarer, og som hovedregel innen fem virkedager. Du vil da få nett-tilgang til dokumentet som varer i sju dager.  

Lovhjemmel: