Søk på tjenesten her

Søknadsskjema (PDF, 94KB)

Søknaden sendes til: Tildelingsteamet, Sykehusvegen 10, 2340 Løten.

Om søknadsprosessen:

Søknaden behandles av Tildelingsteamet. Når søknaden er mottatt, blir du kontaktet for vurderingssamtale/hjemmebesøk og innhenting av utfyllende opplysninger. Søknaden vil bli behandlet innen 4 uker.

Klage kan rettes til Tildelingsteamet. Klagefristen er 3 uker etter mottatt vedtak.

Om tjenesten

Hjemmesykepleien legger til rette for egen mestring, og bistår bruker med nødvendig helsehjelp. Målet er at brukeren skal kunne bo hjemme lengst mulig, samt å gi helsetjenester til akutt og kronisk syke brukere som har behov for helsetjenester i hjemmet. 

Hvem kan få tjenesten?

Personer som bor eller oppholder seg i kommunen og trenger bistand til å mestre dagliglivet hjemme og har behov for helsehjelp. Eksempler på oppgaver kan være administrering av legemidler, lindrende behandling, hjelp med personlig hygiene, hjelp i forhold til kosthold og ernæring.

Ved vurdering av søkeren vektlegges 

  • Hva søkeren trenger hjelp til i eget hjem for å ivareta helse- og omsorgsbehov og kunne bo hjemme lengst mulig. 
  • Søkerens egne ressurser.
  • Boligens funksjonalitet. Eventuelle behov for hjelpemidler eller annen tilpasning.
  • Søkeren må oppholde seg i kommunen.


Hva koster tjenesten?

Tjenesten er gratis