NB: Vi har ferieavvikling i uke 28, 29 og 30. Telefoner vil ikke bli besvart disse ukene. Tildelingsteamet kan kontaktes ved andre henvendelser. 

Da kan "Rask psykisk helsehjelp" være et tilbud for deg. Tilbudet er gratis, og det kreves ikke henvisning fra fastlege.

Hva kan du få hjelp til? 

I Rask psykisk helsehjelp jobber vi med endring ved hjelp av kognitiv atferdsterapi. Vi jobber med tankemønster, handlinger og vaner i hverdagen, for å øke forståelse og håndtering av følelser som skaper vansker i det daglige. 

Vi har ulike tilbud

  • Introduksjonskurs med mål om å bedre forstå og håndtere egne vansker. Det er ønskelig at flest mulig starter opp med dette kurset, for å bli kjent med den kognitive modellen og måten tanker og følelser styrer våre handlingsmønstre. Er du i behov av ytterligere hjelp en stund etter kursslutt, tar du kontakt med oss igjen. Les mer om kurset her.
  • Veiledet selvhjelp ved bruk av et nettbasert verktøy hvor man får veiledning av behandler på telefon ukentlig underveis.
  • Kortvarig og målrettet individuelle samtaler.

blå pyramide med tekst på

Trenger du hjelp? 

Ta kontakt! Se kontaktinfo til venstre.