Sirkula sørger for at avfallet fra hele 41 000 hjem på Hedmarken blir håndtert og behandlet på en god og forsvarlig måte. 

På nettiden deres finner du informasjon om søppelhåndtering hjemme hos deg, tømmekalender, informasjon om gjenvinningsstasjoner, gjenbruksbutikkene Resirkula og mye annet nyttig miljøarbeid.

Når skal søpla tømmes?

Beholderne for restavfall, matavfall, plastavfall (i sekker) og glass og metall tømmes etter faste intervaller. Det er forskjellige tider for eiendommer og områder, og du finner oversikt over tidspunkter for din eiendom i Tømmekalenderen på Sirkula sin hjemmeside. Skriv inn din adresse i søkefeltet. 

Se tømmekalender her


Varsel og tømmekalender på mobil

Med appen «Min Renovasjon» kan du få varsel på mobilen om hva som skal tømmes og når de ulike dunkene blir tømt. Du kan velge selv når på dagen du vil ha varselet; enten dagen før eller samme dag.

Appen «Min Renovasjon» finner du på Google Play og i App Store.