Søk om omsorgsbolig

Søknadsskjema bolig (PDF, 82KB)

Søknaden sendes til: Tildelingsteamet, Sykehusvegen 10, 2340 Løten.

Om søknadsprosessen:

Søknaden behandles av Tildelingsteamet. Når søknaden er mottatt, blir du kontaktet for vurderingssamtale/hjemmebesøk og innhenting av utfyllende opplysninger. Søknaden vil bli behandlet innen 4 uker.

Klage kan rettes til Tildelingsteamet. Klagefristen er 3 uker etter mottatt vedtak.

Hvem kan få tjenesten?

Personer som er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Se mer i kriteriene for tildeling her:
 

Tildelingskriterier (PDF, 142KB)

Boligene:

Boligene kan være frittstående eller inneha fellesskapsløsninger, og kan ha tilknyttet bemanning hele eller deler av døgnet. De kommunale boligene skal være en del av det totale tjenestetilbudet som bruker er i behov for.

Bemannet bolig i Stasjonsvegen 25

Leiligheter som er tilknyttet samme leilighetskompleks. Leilighetene er delbemannet på dag og kveld. Ved tildeling tas det derfor utgangspunkt i å prioritere søkere som har behov for trygghet og får tjenester fra hjemmesykepleien. 

Boenheten på Løten Helsetun

Leilighetene i Boenheten er del av bemannet omsorgsbolig, med bemanning på dag og kveld. Ved prioritering av søkere så vil brukere som har behov for daglig helse og omsorgstjenester og nær kontakt med personalet bli prioritert. 

Se priser for tjenesten her: