Ordfører i Løten kommune i perioden 2023-2027 er Marte Larsen Tønseth (Sp), og varaordfører er Christen Engeloug (Sp).

Vi skal representere befolkningen på en god måte!

Ordfører Marte Larsen Tønseth (SP)

Kontaktinfo: Tlf. 90 54 97 07

Marte Larsen Tønseth har langt erfaring med 12 år i kommunestyret, driftsutvalg og formannskapet før hun ble gjenvalgt til ordfører høsten 2023. Hun ønsker å være en tilgjengelig ordfører:

Ordfører er en livsstil, det er ingen faste tider, og jeg ønsker å være tilgjengelig når innbyggerne har noe på hjertet. 

Se her når det er ordførertreff

Marte er utdannet sykepleier og har i tillegg studert organisasjon og ledelse samt risiko, sårbarhet og beredskap på Høyskolen på Rena. Hun har jobbet i hjemmesykepleien i Løten siden 2012, og som avdelingssykepleier de siste to årene før hun ble ordfører.

- Jeg håper også innbyggerne ikke er redd for å invitere meg på forskjellige ting, og jeg håper å bidra til at kommunen kan representeres så langt det er mulig! For meg er det også viktig med tjenester nært folk og kort vei til beslutninger, sier Marte Larsen Tønseth.

Les om en måned i ordførerlivet til Marte her

Facebook-siden til Ordfører Marte Larsen Tønseth

Marte og Christen besøker det lokale næringslivet

En super kommune i en region med muligheter

Løten er en super kommune å både bo og jobbe i – vi har nærhet til det meste – det er kort veg til Oslo, og vi er en del av Hamarregionen. Vi er avhengig av et tett samarbeid i regionen og vi har et stort arbeidsmarked som vi er en del av – det gir mange muligheter og fleksibilitet for innbyggerne, fortsetter Marte.

Jeg vil også trekke fram de enorme mulighetene for en aktiv fritid. - Med 130 lag og foreninger som engasjerer seg for å skape gode aktiviteter og opplevelser i hverdagen til folk, så er vi heldige med slike ressurser blant oss!  

Selv har hun lang erfaring innen organisasjonsarbeid. Mange kjenner henne fra Pultost og akevittdagene i Løten, hvor hun har vært med i styret i 11 år, og vært leder i åtte av dem. Men hun var først aktiv i Fauskar 4H og deretter i Bygdeungdomslaget med forskjellige verv lokalt og deretter i fylket. Hun har også vært engasjert i Bøndernes hus (Bøndsen) i Løten.

-Alt dette har gitt meg mye erfaring med organisasjonsarbeid. Det er både mye opplæring og kulturbygging – og mye av kunnskapen er taus, men verdifull. Jeg setter veldig pris på å ha den med meg videre i livet. Det skjer mye spennende her, og vi har mange muligheter til å gripe fatt i utviklingen til Løtens beste, slik at vi kan fortsette i riktig retning.

Varaordfører Christen Engeloug (SP)

Kontaktinfo til varaordfører Christen Engeloug: Tlf. 90 02 56 85

Christen engasjerte seg for første gang i politikken i 2019 og ble valgt til varaordfører. Høsten 2023 ble gjenvalgt til denne rollen. I sin rolle som varaordfører er han Løtens lokale leder for TV-aksjonen.

Han bor og har drevet gården Grimset, men har nå overlatt ansvaret til neste generasjon, og selv blitt medarbeider på gården. Han har alltid hatt noen spennende verv ved siden av gårdsdriften, og synes det har vært inspirerende bidra til utvikling av samfunnet – både gjennom verv i Sparebanken, foredlingsbedrifter i landbruket og ikke minst i Løiten Almenning.

- Å være med og få flere krefter til å trekke i samme retning til beste utvikling i kommunen er noe av det mest spennende jeg kan drive med. Det skjer allerede mye bra, og jeg gleder meg til å foredle det vi har videre.