Seksjonering

En eierseksjon er en sameie-andel av bebygd eiendom, med enerett til bruk av bolig, samt rett til bruk av fellesarealer.

Reseksjonering

Reseksjonering er endring av seksjonsoppdelingen av en eiendom, for eksempel ytterligere oppdeling eller en sammenslåing av seksjoner.

På Kartverket sine nettsider finner du veiledning:

Kartverket - veiledning   

Her finner du forskriften, og søknadskjema:

Regjeringen.no - Forskrift og søknadsskjema   

Skjema fylles ut og sendes til Løten kommune. Kommunen fatter vedtak og sørger for matrikkelføring (eiendom) og tinglysing. 

Når dokumentet er tinglyst får du beskjed av kommunen, i form av et matrikkelbrev. 

Se priser på tjenestene her: