Tidspunkter for andre halvdel av 2023 og første halvdel av 2024:
 

  • Torsdag 16. november kl. 17:00-19:00
  • Torsdag 14. desember kl. 17:00-19:00
  • Torsdag 18.januar kl. 17:00-19:00
  • Torsdag 15.februar kl. 17:00-19:00
  • Torsdag 21.mars kl. 17:00-19:00
  • Torsdag 18.april kl. 17:-19:00
  • Torsdag 16.mai kl. 17:00-19:00
  • Torsdag 20.juni kl. 17:00-19:00

Treffene skjer i Løten folkebibliotek, og du er hjertelig velkommen til å slå av en prat!

"Ordførertreffet er lavterskel. Ønsker du å ta opp stort eller smått så er dette er fast arena". 

Du velger selv tema. Ordføreren forteller at noen ganger kan det jo også være konkrete saker som folk har lyst til å snakke om. Kanskje det er saker som ligger til høring og man trenger å få hjelp til å finne og forstå innholdet.  

- Det kan være fint å ha noen å lufte ting med før man eventuelt skal sende inn et innspill også – det er jo ikke alltid like lett å forstå sammensatte plansaker for eksempel, sier Marte Larsen Tønseth. 

Hun presiserer videre at hun ikke vil tillegge noen egen politikk i disse samtalene – hun representerer jo hele det politiske miljøet som ordfører. 

Varaordføreren møter når ordføreren ikke har anledning.