• Årlig søknadsfrist er 1. mai for fast leie (sesongleie) påfølgende skoleår.
  • Ledige timer etter tildeling av fast leie kan bookes via vårt bookingsystem BookUp.

Prisliste for leie av idrettsanlegg- og lokaler finnes du nederst på siden. Prisene vises prisen på alle utleieobjekter som er tilkoblet vårt bookingsystem.

Leie idrettsanlegg- og lokaler

Om bookingsystemet

Vi benytter bookingsystemet BookUp, og all utleie vil foregå gjennom det. BookUp er et skybasert utleiesystem for kommuner. Når du selv oppretter konto i systemet så kan du benytte samme innlogging til alle andre kommuner som benytter systemet.

Alle kan selv administrere sine leieavtaler i dette systemet. Før du setter i gang anbefales det å lese veilederen (PDF, 627KB) for hvordan bruke systemet. Du finner alle utleieobjektene våre i bookingløsningen.

Timefordeling – fast leie (sesongleie)

Kulturkontoret koordinerer og samordner søknader for alle kommunale anlegg. Hensikten er å sikre mest mulig rettferdig og likeverdig fordeling idrettene og idrettslagene imellom. Andre grupper enn den organiserte idretten skal også ivaretas.

Hovedtildelingen av treningstimer gjeldende for skoleåret gjøres av representanter fra Løten idrettsråd. Alle søknader vurderes og det utarbeides forslag til fordeling. 

Løten idrettsråd er rådgivende organ rundt de prinsipielle idrettspolitiske forhold rundt timefordelingen. Idrettsrådet kan fatte avgjørelser i timefordelingen på vegne av sine medlemmer, så fremt det ikke får større driftsmessige konsekvenser for anleggseier.

Hovedtildelingen ferdigstilles årlig senest i starten av juni for påfølgende skoleår.

Søknad

Søknad om fast leie (sesongleie) kan gjøres direkte i BookUp via egen lenke som sendes ut til faste leietakere i god tid før søknadsfrist.

For alle andre kan søknad sendes på epost eller vanlig post til: Løten kommune, Postboks 113, 2341 Løten, post@loten.kommune.no

Husk å fylle ut søknaden med: 

  • Navn (lag/forening, privatperson)
  • Organisasjonsnummer eller personnummer
  • Navn og kontaktinformasjon  (mobil og epost) for kontaktperson
  • Navn på utleieobjekt(ene) 
  • Ukedag
  • Klokkeslett 
  • Leieperioden (startdato og sluttdato)
  • Eventuelle unntaksdatoer (f.eks jul, påske )

Se leieprisene her