Lov om forsvarlig hundehold (Hundeloven)

Fra 1. januar 2023 trådte en ny utgave av hundeloven i kraft. Den nye hundeloven er først og fremst preget av et den stiller tydeligere krav til et forsvarlig hundehold. 

I lovens formålsparagraf står det blant annet at hunder har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker- og at loven skal fremme god dyrevelferd og respekt for- og kunnskap om hunder. Det er nå innført pålegg om at hundeholderen skal ha nødvendig kompetanse om hundens adferd, og skal bidra til å forebygge uheldige situasjoner eller skader.

Loven er nå mer omfattende og detaljert, samt at den styrker politiets muligheter til å gripe inn i problematisk hundehold. Det er også innført mulighet for overtredelsesgebyr ved brudd på båndtvangbestemmelsene (nasjonale og kommunale).

 Les loven om forsvarlig hundehold (hundeloven)

Utvidet båndtvang i Løten kommune

I Løten kommune er det utvidet båndtvang i noen områder, og vi ber deg som ferdes med hund her sette deg inn i forskriften. 

Formålet med forskriften er å fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar trygghet blant folk og sikkerhet for beitedyr og vilt. Forskriften skal også bidra til å redusere konfliktnivået mellom hundeholdere og allmennheten.

I tiden fra 20. august til og med 24. september i området av kommunen hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter, skal hunder holdes i bånd eller forsvarlig sikret.

*Her vil en del unntak fra båndtvangbestemmelsen gjelde. Dette er blant annet unntak for hund som brukes som førerhund, til gjeting, under jakt eller i forbindelse med jakthundtrering m.m. Du kan lese mer om unntakene i forskriften.

I perioder med oppkjørte løyper skal hunder holdes i bånd ved Budor sentrum, skianlegget og setervollen ved Gjestegården og i følgende løypetrasèer: Ruskåsløypa, Midtløypa og skiløypa over Svaen.

Se forskriften her:

Se forskriften om båndtvang

Se området i kartet her:

Kart over område med båndtvang (PDF, 1MB)