Søknad

Søk om bostøtte her

Endringer i inntekt eller grunnlag?

Legg inn endringer her

Behandlingsansvarlig

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak og betaler ut støtten, men det er kommunen (i Løten NAV Løten på vegne av kommunen) som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Hvem kan få bostøtte?

Alle med lav inntekt unntatt studenter uten barn og militære.

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren her

Søknadsfrister og behandling

Søknad om bostøtte kan sendes 12 ganger i året. Søknadsfrist er den 25. i hver måned.

Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Klage på vedtak

Om du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket. Riktig klageskjema finner du via lenken nedenfor:

Klageskjemaer bostøtte