Søk om tilskudd her:

Søk på Husbankens nettside

Ordningen har ingen søknadsfrist, så man kan søke gjennom hele året. 

Om ordningen

Løten kommune formidler tilskudd fra Husbanken, som skal gå til tilpasning av bolig. Ordningen er for personer med nedsatt funksjonsevn og er behovsprøvet.  Her finner du mer om ordningen og hvordan du kan søke:

Tilskudd fra kommunen (Husbanken)


Tilskudd til utbedring og prosjektering

Har du eller andre i husstanden nedsatt funksjonsevne, og behov for å bygge om boligen for å bli boende? Da kan du søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført for eksempel av arkitekt. Tilskuddet kan dekke kostnader til faglig bistand til prosjektering, det vil si honorar til arkitekt eller annen fagkyndig.

Prosjekteringen skal:

  • gi forslag til tiltak som skal øke tilgjengeligheten i boligen
  • finne gode løsninger til nøkterne kostnader.


Prosjekteringen skal kartlegge :

  • Muligheter og avgrensninger i boligen
  • Uteområde og tilkomst
  • Tilgjengelighet inne
  • Arealbehov
  • Innredning og fungerende tilstand

Kommunen må vurdere om du har økonomi til å finansiere tilpassingen selv, eller om det er behov for lån og/eller tilskudd fra kommunen. Det er opp til kommunen å vurdere hvem som skal få og hvor mye.