Kjøp av eiendom - konsesjon

Ved kjøp av eiendom skal dette skjema brukes: LDIR-360 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Skjema finner du på denne siden:

Gå direkte til skjema 

Kjøp av landbrukseiendom

Ved kjøp av landbrukseiendom, sendes konsesjonssøknaden til landbrukskontoret. 

Gå til landbrukskontorets nettside her

I begge tilfeller skal resultatet føres i matrikkelen, noe som gjøres av kommunen. Skjøtet kan ikke sendes til tinglysing før kjøper har motatt kvittering fra matrikkelen.