Nødvarsel kan brukes for å varsle om hendelser på nasjonalt, regionalt eller lokalt nivå.

Eksempler på hendelser:

  • Ekstremvær som truer liv og helse
  • Radioaktivt utslipp
  • Omfattende terrorangrep
  • Angrep mot Norge/ krig truer

Hvis det oppstår en hendelse der Nødvarsel tas i bruk, kan du også få oppdateringer dersom situasjonen endrer seg og når faren er over.

Hva skjer på din mobil?

Når du mottar testen, vibrerer telefonen og spiller av en høy, sireneaktig lyd i cirka 10 sekunder. En tekst på norsk og engelsk dukker opp på skjermen. I teksten står det at dette bare er en test.

Varselet kan "dras" vekk eller fjernes ved å trykke "ok" (Dette avhenger av hvilken type telefon og operativsystem du har).

Hvem får testen?

Testen går ut til alle nyere og oppdaterte mobiltelefoner og enheter som befinner seg i Norge og som er koblet på 4G/5G.

Husk å oppdatere telefonen din, slik at du har den nyeste programvaren fra operatøren din. Hvis du ikke har en oppdatert telefon de nyeste oppdateringene kan det hende du ikke mottar testen.

Mer informasjon om hvilke enheter som kan motta Nødvarsel. 

Dersom du ikke ønsker å motta testen, må du sette telefonen i flymodus eller skru den helt av i god tid før og etter kl. 12 den 14. juni. Lydløs, lav lyd, dempet varsling og liknende blir overstyrt.

Hvorfor tester vi?

Nødvarsel på mobil testes til hele befolkningen både for å gjøre befolkningen kjent med hvordan det oppleves å få et Nødvarsel og for å sikre at systemet fungerer som det skal.

I en reell situasjon inneholder et nødvarsel informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv.

Tyfonene testes hvert halvår, den andre onsdagen i januar og den andre onsdagen i juni. Testing av tyfonene gjøres for å avdekke tekniske feil og for å gjøre befolkningen kjent med lyden og signalet.

Signalet som testes under varslingsprøvene heter "Viktig melding – søk informasjon" og består av tre serier med tuting med ett minutts opphold mellom seriene. Hvis du hører dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon. Informasjon om hva som skjer og hvordan du skal forholde deg blir gitt gjennom ulike media, for eksempel radio, tv, myndighetenes nettsider og sosiale medier. 

På sivilforsvaret.no finner du mer informasjon om varslingsanleggene.

Vi har ingen tyfoner i Løten.