Velkommen til Løten

Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Hallvard Trættebergs stipend

Stipend til kunstnere eller kulturarbeidere på kr. 33.000,-.
Søknad med CV og presentasjon av arbeider sendes kommunen.
Søknadsfrist er 1. mars 2017.


I henhold til statuttene er Hallvard Trættebergs stipend "et arbeidsstipend som skal tildeles kunstnere eller kulturarbeidere innenfor det tradisjonelle kulturområdet" og som "har tilknytning til Løten eller som ønsker å arbeide i Løten".

Se også: 

Stipendmottakere

Statutter for Hallvard Trættebergs stipend


Stipendmottaker

Stipendmottaker er forpliktet til å presentere sitt arbeid/sin kunstart i 1.halvår påfølgende år etter at stipendet er mottatt.

Send inn søknad med CV og fotomateriale/ dokumentasjon innen fristen 1. mars. Søknad og materiell må være ferdig innsendt innen søndag 5. mars 2017.


Søknad og materiell sendes til

Løten kommune v/Kultur, informasjon og service innen fristen 1. mars 2017 til: 
post@loten.kommune.no eller til Postboks 113, 2341 Løten.

Husk også å beskrive tilknytning til Løten i din søknad.


Hallvard Trætteberg og kunstnere i Løten

Løten er Edvard Munchs fødebygd og kommunens kulturstyre arrangerte i 1982 utstillingen «Edvard Munch og andre Løtenkunstnere» i samarbeid med Festspillene i Elverum. 

En av de andre Løtenkunstnerne var Hallvard Trætteberg, som kanskje mest kjent for sin heraldiske produksjon, men også som en betydelig kunstmaler. Han donerte i 1985 «det meste og det beste» av sine arbeider til Løten kommune, og en kan se disse kunstverkene i alle kommunale bygg i Løten.

Det er på bakgrunn av dette at kommunen i 1986 vedtok å opprette Hallvard Trættebergs stipend. Stipendet ble delt ut første gang i 1987, og deles ut annethvert år.


Se også:
Historikk

For mer informasjon om Hallvard Trætteberg, stipendet og tidligere prismottakere, se menyen til venstre.
 

Sist endret: 02.03.2017
|
|
|
  • Foto: Line Adele Doksrud

    Line Adele Doksrud -Trættebergstipendmottaker, stiller ut i Natthagen galleri

    7. mai – 5. juni vises utstillingen «Hemover» i Natthagen Galleri. «Hemover» tematiserer stedsidentitet, og er et kunstprosjekt bestående av tegning, foto, maleri og tekst. Bak utstillingen står Line Adele Doksrud, lokal billedkunster og mottaker av Hallvard Trættebergs stipend, Løten kommunes kunststipend, for 2015.

  • Line Adele Doksrud sammen med ordfører Bente Elin Lilleøkseth

    Line Adele Doksrud fikk Hallvard Trættebergs stipend 2015

    Line Adele Doksrud mottok fredag 18. september Hallvard Trættebergs stipend for 2015 under et arrangement i kunstnerens eget atelier. Stipendet deles ut annen hvert år til en kunstner eller kulturarbeider som har tilknytning til Løten eller som ønsker å arbeide i Løten. Stipendmottaker er forpliktet til å presentere sitt arbeid/sin kunstart første halvår påfølgende år etter at stipendet er mottatt.