Stipend til kunstnere eller kulturarbeidere på kr. 33.000,-.
Søknad med CV og presentasjon av arbeider sendes kommunen.
Søknadsfrist er 1. mars 2017.


I henhold til statuttene er Hallvard Trættebergs stipend "et arbeidsstipend som skal tildeles kunstnere eller kulturarbeidere innenfor det tradisjonelle kulturområdet" og som "har tilknytning til Løten eller som ønsker å arbeide i Løten".

Se også: 

Stipendmottakere

Statutter for Hallvard Trættebergs stipend


Stipendmottaker

Stipendmottaker er forpliktet til å presentere sitt arbeid/sin kunstart i 1.halvår påfølgende år etter at stipendet er mottatt.

Send inn søknad med CV og fotomateriale/ dokumentasjon innen fristen 1. mars. Søknad og materiell må være ferdig innsendt innen søndag 5. mars 2017.


Søknad og materiell sendes til

Løten kommune v/Kultur, informasjon og service innen fristen 1. mars 2017 til: 
post@loten.kommune.no eller til Postboks 113, 2341 Løten.

Husk også å beskrive tilknytning til Løten i din søknad.


Hallvard Trætteberg og kunstnere i Løten

Løten er Edvard Munchs fødebygd og kommunens kulturstyre arrangerte i 1982 utstillingen «Edvard Munch og andre Løtenkunstnere» i samarbeid med Festspillene i Elverum. 

En av de andre Løtenkunstnerne var Hallvard Trætteberg, som kanskje mest kjent for sin heraldiske produksjon, men også som en betydelig kunstmaler. Han donerte i 1985 «det meste og det beste» av sine arbeider til Løten kommune, og en kan se disse kunstverkene i alle kommunale bygg i Løten.

Det er på bakgrunn av dette at kommunen i 1986 vedtok å opprette Hallvard Trættebergs stipend. Stipendet ble delt ut første gang i 1987, og deles ut annethvert år.


Se også:
Historikk

For mer informasjon om Hallvard Trætteberg, stipendet og tidligere prismottakere, se menyen til venstre.