Hallvard Trættebergs stipend er et arbeidsstipend til kunstnere og kulturarbeidere som arbeider innenfor det visuelle kunstfeltet. Stipendet er på kr. 33.000,-,

Søknadsfristen er 1. april (oddetallsår)

Vil du søke?

Send søknad med CV og fotomateriale/ dokumentasjon til Løten kommune v/ kultur og kommunikasjon på e-post: post@loten.kommune.no eller til postboks 113, 2341 Løten.

Se statutter (kriterier) her


Visuell kunst

I henhold til statuttene er Hallvard Trættebergs stipend «et arbeidsstipend til kunstnere og kulturarbeidere som arbeider innenfor det visuelle kunstfeltet. Det inkluderer alle kunstformer og kunstuttrykk som til enhver tid defineres inn under dette begrepet. Unntaket er arkitektur og design, som i denne sammenhengen anses som egne yrkesretninger. Kunstformen skal ha et varig uttrykk.


Stipendmottakers forpliktelser

Stipendmottaker forplikter seg til å bo og jobbe i Løten i en avtalt periode på 1 måned påfølgende år etter at stipendet er mottatt. Oppholdet kan ha ulike former, og kommunen er åpen for dialog og ønsker. Løten kommune bistår med å skaffe bolig for den perioden vi blir enige om, og bidrar videre med dekning av faktiske utgifter til oppholdet.
 

Om Hallvard Trætteberg

Hallvard Trætteberg (1898 – 1987) var i en årrekke Norges fremste fagmann i heraldikk. Han hadde en sentral rolle i fastsettingen av riksvåpenet, og var selv opphavsmann til flere offentlige våpen for bl.a. fylkeskommuner og kommuner. Trætteberg, som også var en betydelig kunstmaler, studerte på Statens håndverks- og kunstindustriskole, og deltok på Statens høstutstilling i 1934 og 1945-48. Trætteberg har etterlatt seg mange naturalistiske malerier, og i 1985 donerte han store deler av samlingen til Løten kommune. Det er på denne bakgrunn at kommunen i 1986 vedtok å opprette Hallvard Trættebergs stipend.

Stipendet ble delt ut første gang i 1987, og senere alle år med oddetall.


Disse har mottatt Trættebergstipendet

2019: Kunstnergruppen Alt gå bra med prosjektet Den norske idealstaten. En serie malerier i form av våpenskjold i akryl på tre.

2017: Kirsti Grotmol: Billedkunst, film, installasjon

2015: Line Adele Doksrud: Billedkunst

2013: Liv Dessen: Billedkunst

2011: Marthe K. Samuelsen: Billedkunst/ skulpturer

2009: Christine Waller: Billedkunst   

2007: Ole Kristen Solberg: Billedkunstner

2005: Ingeborg Storbæk: Billedkunstner

2003: Johan Fallet: Treskulptør

2001: Mari Røysamb: Installasjoner/ billedkunstner

1999: Linda Bakke: Skulptør

1997: Tor Karseth: Musiker/ Komponist/ Manusforfatter

1995: Anne Kampmann: Billedkunstner

1993: Odd Magnar Syversen: Forfatter

1991: Trond Einar Solberg Indsetviken: Billedkunstner

1989: Sidsel Flagstad: Billedvev

1987: Wenche Kvalstad Eckhoff: Billedkunstner