Løten kommune deler årlig tilskudd til kultur, idrett og folkehelsetiltak med mål om økt aktivitet blant lag og foreninger, samt flere aktiviteter, arrangementer og møteplasser for gode opplevelser i Løten. 

Kulturmidlene har ingen fast søknadsfrist, men fordeles etter søknader gjennom hele året. Når tiltaket er gjennomført skal det rapporteres snarest, og senest innen 15. november.

Om kulturtilskudd

Kulturmidlene har ingen fast søknadsfrist, men fordeles etter søknader gjennom hele året. Målgruppa for tilskuddet er frivillige lag, organisasjoner og kulturinstitusjoner, grupper eller enkeltpersoner, som driver kultur- og fritidsarbeid i Løten kommune eller tiltak rettet mot innbyggere i Løten kommune.

I våre retningslinjer finner du informasjon om hva som kreves for å være søknadsberettiget, samt hvilke krav kommunen stiller til innhold og dokumentasjon.

Se retningslinjene for tilskuddet her

Søknadsskjema

Fyll ut søknadsskjema kulturtilskudd

Om folkehelsetilskudd

Folkehelsemidlene har ingen fast søknadsfrist, men fordeles etter søknader gjennom hele året. Målgruppa for tilskuddet er frivillige lag, organisasjoner og kulturinstitusjoner, grupper eller enkeltpersoner, som bidrar med folkehelsetiltak for befolkningen i Løten kommune. 

I våre retningslinjer finner du informasjon om hva som kreves for å være søknadsberettiget, samt hvilke krav kommunen stiller til innhold og dokumentasjon.

Se retningslinjer for tilskudd her

Søknadsskjema

Fyll ut søknadsskjema for folkehelsetilskudd

Driftstilskudd til idrettslag

Det er to ulike tilskuddsordninger for idrettslag. Dette gjelder lag/foreninger som er tilsluttet Løten Idrettsråd, og som er fullverdige medlemmer iht. idrettsrådets vedtekter.

  1. Driftstilskudd til idrettsforeninger basert på medlemstall. Tilskuddsbeløpet på 76 000 kr fordeles etter en fastsatt fordelingsnøkkel basert på medlemstall over og under 19 år.
  2. Driftstilskudd til idrettsanlegg som har driftsansvar for bygg og anlegg.
    121 000 kr fordeles basert på et vekttallsystem for anlegg som laget/foreningen har driftsansvar for.


Prosedyrer for begge disse tilskuddene:

Tilskuddene fordeles på våren hvert år etter opplysninger hentet inn fra idrettsrådet/ Norges idrettsforbund. Fordelingen sendes til idrettsrådet/ idrettslagene på høring i 14 dager før utbetalingen skjer.

Nye idrettslag må melde seg inn i idrettsrådet for å bli tilskuddsberettiget. Endringer i anlegg som kan påvirke vekttallsberegningen meldes kommunen eller idrettsrådet. Ingen søknader nødvendig fra lagene. 

Søke om spillemidler 

Skal du bygge eller rehabilitere kultur- eller idrettsanlegg kan du søke om spillemidler.

Se mer om spillemidler her