Voksenopplæring på grunnskolenivå

§ 4A-1.Rett til grunnskoleopplæring for voksne 
De som er over opplæringspliktig alder, og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så langt de ikke har rett til videregående opplæring etter § 3-1. Retten til opplæring omfatter til vanlig de fagene man trenger for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for voksne. Opplæringa skal tilpasses behovet til den enkelte.

Kommuner og fylkeskommuner kan også tilby grunnskoleopplæring etter første ledd til de som har rett til videregående opplæring etter § 3-1, men som har behov for mer grunnskoleopplæring for å kunne fullføre videregående opplæring.

  • Opplæringa og undervisningsmateriellet er gratis.

I Løten kommune er det rektor ved Løten ungdomsskole som  kan fatte vedtak om  grunnskoleopplæring for voksne. 

Ansvarlig enhet: Rektor Løten ungdomsskole