Gode familieforhold, trygge nærmiljø og barnehage- og skoletilbud med høy kvalitet er helt avgjørende i denne sammenheng. Det er også viktig å legge til rette for at barn og unge i Løten har mulighet til å fullføre sitt utdanningsløp.

Vi ser oppvekstområdet under ett, og ønsker at barn skal oppleve et helhetlig løp fra barnehagen og ut grunnskolen.

Oppvekst er et eget kommunalsjefområde og har ansvar for drift og utvikling av barnehagene og skolene våre. SLT, ungdomskoordinator, Ungdommens hus og Løten Ungdomsråd er også en del av området. Vi har som mål at de unge skal føle trygghet, tilhørighet og sikres medvirkning.  

Administrasjon oppvekstområdet

Kommunalsjef Oppvekst 
Aina Øyen Henden

 488 91 938 
 Send e-post til Aina

Rådgiver oppvekst skole 
Helen Ødegaard

 970 00 136
 Send e-post til Helen

Rådgiver oppvekst barnehage 
Ingrid Bjørnstad

 478 82 644
 Send e-post til Ingrid

IKT-koordinator for Oppvekst 
Nils Arne Rønning

 951 10 776
 Send e-post til Nils Arne

Se Strategisk plan for barn og unge 2022-2030 her (PDF, 1MB)