Søk om trygghetsalarm her:
 

Søknadsskjema (PDF, 94KB)

Søknaden sendes til: Tildelingsteamet, Sykehusvegen 10, 2340 Løten.

Om søknadsprosessen:

Søknaden behandles av Tildelingsteamet. Når søknaden er mottatt, blir du kontaktet for vurderingssamtale/hjemmebesøk og innhenting av utfyllende opplysninger. Søknaden vil bli behandlet innen 4 uker.

Klage kan rettes til Tildelingsteamet. Klagefristen er 3 uker etter mottatt vedtak.

Om trygghetsalarm

Trygghetsalarm er en servicetjeneste som kan tilbys brukere som har stor falltendens og føler seg utrygge i hjemmet.

Ved å utløse denne alarmen vil brukeren lett kunne tilkalle hjelp fra hjemmebaserte tjenester. De sørger for utrykning i akutte hendelser, som rykker ut og hjelper når alarmen blir utløst. Aktuelle hendelser er f.eks fall i egen bolig. 

Trygghetsalarmen kan bidra til at brukeren kan bo hjemme så lenge som mulig. 

Hvem kan få trygghetsalarm?

  • Innbyggere med helse- og funksjonsnedsettelse
  • Trygghetsalarm vil bidra til at personen kan bo hjemme


Hva koster trygghetsalarm?

Trygghetalarm har en egenandel på 260 kr per måned