Her kan du melde inn feil både om kommunens, fylkeskommunale veger eller riksveger. Beskjedene går direkte til de som har ansvar for vegene. Du kan også melde fra om feil på gatelys. 

Skriv inn postnummer i løsningen, så får du opp en oversikt over meldte feil i området. 

Meld fra om feil i Fiksgatami

Henvendelsene blir ikke besvart, men du må gå inn og fjerne meldingen fra kartet selv når det er rettet opp. Takk for at du melder fra!

Gjelder det en akutt hendelse? 

Ring oss på vakttelefon for veg, vann og avløp: 951 54 466.