Det skal redegjøres for vesentlige avvik mellom årsbudsjett og årsregnskap, avvik fra kommunestyrets premisser, virksomhetens måloppnåelse, andre ikke-økonomiske forhold av vesentlig betydning, tiltak for å sikre høy etisk standard,
likestilling og aktivitetsplikt etter Likestillings- og diskrimineringsloven § 26.

Årsberetning 2022

Årsberetningen for 2022 ble behandlet i kommunestyret den 21. juni 2023. 

Se årsberetningen her

Se tidligere årsberetninger og årsmeldinger her