Det skal redegjøres for vesentlige avvik mellom årsbudsjett og årsregnskap, avvik fra kommunestyrets premisser, virksomhetens måloppnåelse, andre ikke-økonomiske forhold av vesentlig betydning, tiltak for å sikre høy etisk standard,
likestilling og aktivitetsplikt etter Likestillings- og diskrimineringsloven § 26.

Årsberetning 2021

Årsberetningen for 2021 behandles i kommunestyret den 25. mai 2022. 

Se årsberetningen her
 

Se tidligere årsberetninger og årsmeldinger her