Er du bekymret for et barn, ungdom eller familie?

Ansatte i Løten kommune skal jobbe systematisk med tidlig innsats for å gi barn og ungdom en god start i livet og en trygg framtid

Målet er at alle skal trives, utvikle seg og få god opplæring. Noen ganger oppstår likevel utfordringer og vansker i barns liv. Kommunen har derfor utviklet en samhandlingsmodell som viser hvordan ulike ledelsesnivåer, tjenester og ansatte jobber med å oppdage tidlig og gi riktig oppfølging av barn og unge som trenger hjelp. Samarbeid til det beste for det enkelte barnet står i sentrum. 

Hva gjør du dersom du lurer på om et barn eller en ungdom trenger hjelp, eller om du selv trenger hjelp?   

Hvem er du?