Visuell kunst

6-uker'n: Innføringskurs for nybegynnere over seks uker. Kurset tar for seg ulike teknikker innen tegning og maling og avsluttes med utstilling! De som ønsker kan fortsette på “Kunst 1” etterpå.  Oppstart uke 35.

“Kunst 1” og “Kunst 2”

På visuell kunst jobber man med grunnleggende kunnskaper innenfor billedkunst. Det er et male- og tegnekurs med økende vanskelighetsgrad for hvert år. Det bli lagt vekt på ulike delmål som f.eks. former, farger, lys/ skygge, komposisjon mm. Det inngår flere ulike teknikker som, blyant, kull, akvarell, pastell, akryl mm. Elevene får også prøve seg på enkel grafikk og noe 3D, som keramikk, pappmasje. Vi jobber av og til tverrfaglig og enkelte ganger møter/ samarbeider vi med andre billedkunstnere.

Det undervises i to grupper: “Kunst 1” og “Kunst 2”

Praktisk informasjon

Lærer kontakter elevene og avtaler hvilken gruppe eleven plasseres på. Undervisninga foregår på Løten ungdomsskole , 1 time og 30 minutter hver uke. 
Anbefalt alder: Vi tar inn elever i skolealder, man kan søke plass fra 1. trinn.

Priser og ansatte