Søk på tjenesten her

Søknadsskjema (PDF, 94KB)

Søknaden sendes til: Tildelingsteamet, Sykehusvegen 10, 2340 Løten.

Om søknadsprosessen:

Søknaden behandles av Tildelingsteamet. Når søknaden er mottatt, blir du kontaktet for vurderingssamtale/hjemmebesøk og innhenting av utfyllende opplysninger. Søknaden vil bli behandlet innen 4 uker.

Klage kan rettes til Tildelingsteamet. Klagefristen er 3 uker etter mottatt vedtak.

Om tjenesten

Hjemmehjelp består av praktisk bistand i hjemmet til renhold, sengeskift, oppvask, klesvask og vindusvask. Standardtjeneste tilsvarer 1,5 time hver 3. uke. Timer utover dette er behovsprøvd.

Beskrivelse av en veiledende minimumsstandard på praktisk hjelp i hjemmet:

  • Det vurderes hva ektefelle, eller andre familiemedlemmer kan ivareta av oppgaver.
  • Det vurderes i det enkelte tilfelle hvor mye brukeren selv kan bidra med – ut fra en filosofi om hjelp til selvhjelp og hverdagsmestring.
  • Behovet for praktisk bistand vurderes kontinuerlig av helsepersonell og har fokus på individuelle vurderinger.

Rengjøring:

I samtale med brukeren informeres det om at vi tildeler hjelp til renhold av følgende rom: soverom, bad/toalett, oppholdsrom, kjøkken og inngangsparti som den som har fått innvilget hjelp, bruker daglig. Rom utover dette, for eksempel gjesterom,  innvilges det ikke hjelp til.

Vinduspuss:

Vinduspuss gjøres innenfor tildelte timer i vedtak. Vinduspuss ivaretas på de rom det er innvilget hjelp til. Innvendig pusses vinduene der hjemmehjelpa når opp uten å klatre. Utvendig pusses de vinduer hvor man slipper å klatre opp på stige eller på annen måte setter arbeidstagers helse i fare. Alternativet er at brukeren selv kjøper denne tjenesten.

Handling:

Det anbefales å ordne handling med de butikkene som bringer varer eller benytte Løten Frivilligsentral (tlf. 62 59 00 66). Unntaksvis kan hjemmehjelpa være behjelpelig.

Hund:

Holdes i bånd eller i avlukket rom når hjemmehjelpen er på besøk. Lufting av hund og stell av dyr inngår ikke i hjemmehjelpsoppgavene.

Røyking:

Det anmodes om at det ikke røykes i boligen når hjemmehjelpen er tilstede.

Utstyr:

Det forutsettes at den enkelte husstand har hensiktsmessig utstyr, for eksempel god nok støvsuger, rene kluter, gummihansker og vaskemidler. Det anbefales moderne renholdsprodukter til gulv og bad.  Unngå produkter med spray,  det kan være helseskadelig for ansatte.

Hvem kan få hjemmehjelp?

Personer som grunnet helsetilstand og funksjonsnedsettelse ikke mestrer å ivareta renhold av egen bolig.

Ved vurdering av søkeren vektlegger vi: 

  • Hva bruker ikke mestrer selv og søker hjelp til.
  • Om du klarer å ivareta noen av husholdningsoppgavene, eller er helt eller delvis avhengig av hjelp fra andre.
  • Om du som søker bor sammen med andre husstandsmedlemmer som kan utføre oppgaver.
  • Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag legges til grunn for beregning av egenandel.

Hva koster tjenesten?

Betalingssatsene er inntektsbasert.

Se prisene for hjemmehjelp her