Privatpersoner, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter kan fremme forslag til nye reguleringsplaner og endre eksisterende reguleringsplaner.

Det er fagkyndige, som kjenner kravene i lovverk, forskrifter og veiledninger godt, som må lage reguleringsplanene.

Planprosess

Den som ønsker å fremme et planforslag, må selv kontakte en konsulent som har tilstrekkelig fagkompetanse til å lage reguleringsplaner. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, stiller en rekke krav til planprosessen og innholdet i plandokumentene.

Nedenfor finner du gangen i planprosessen fra a - å, veiledninger og maler som fagkyndig må kjenne til og bruke i de ulike fasene i planprosessen.  

Gå til gebyrregulativet for å se hva de koster.