Origo - Innsyn publikum

Her kan du se alt av kartdata, planer og andre kart. Løsningen har også 3D-visning. Denne kartløsningen kan du også bruke til å tegne og måle områder til f.eks situasjonskart i forbindelse med byggesaker.

Trykk her for å gå til Origo

Arealplan.no

Denne løsningen gir deg innsyn i alle planer og formålet med områdene. Her kan du søke i både vedtatte planer og de som ligger til høring eller er planlagt. I høringsperioden kan du gi din uttalelse direkte i denne løsningen. Vi kunngjør på denne siden når planer ligger til høring eller er vedtatt.
Trykk her for å gå til arealplan.no

Skolegrenser/valgkretser og grunnkretser

Hvilken skole skal barnet ditt gå på? Det er barnets bostedsadresse som er utgangspunkt for skoletilhørighet, og i Løten er det Lund, Jønsrud, Østvang eller Ådalsbruk skolekrets. På dette kartet finner du oversikt over skolekretsene i Løten, og du kan søke opp adressen din og se hvilken skole barnet hører til. Før barnet skal begynne på skolen mottar foresatte et velkomstbrev fra skolen som barnet tilhører.

Du finner også grunnkretser ved å følge linken nedenfor.
Se oversikt over skolekretser ved å følge denne linken

Eiendomsskatt sonekart

Hva du skal betale i eiendomsskatt avhenger blant annet av hvor bygningen ligger, hvilken sonefaktor det har. I vårt interaktive sonekart kan du søke opp adressen din og se hvilken sone det ligger i. 
Følg denne linken for å se sonekartet