Om tjenesten

Rehabiliteringsopplegg er gjerne satt sammen av flere ulike behandling-, opplærings- og støttetilbud.

Målet med tjenesten er å bidra til at den enkelte mestrer hverdagen ut fra egne mål.

Hvem kan få tjenesten?

  • Personer som søker hjemmebaserte tjenester og hjelpemidler for første gang.
  • Personer som søker om økt bistand eller andre typer tjenester.
  • Personer med rehabiliteringsbehov.
  • Personer som bor hjemme og har hatt et akutt eller gradvis fall i funksjoner

 
Hva koster tjenesten?

Tjenesten er gratis.

Søk på tjenesten her

Søknadsskjema (PDF, 94KB)

Søknaden sendes til: Tildelingsteamet, Sykehusvegen 10, 2340 Løten.

Om søknadsprosessen:

Søknaden behandles av Tildelingsteamet. Når søknaden er mottatt, blir du kontaktet for vurderingssamtale/hjemmebesøk og innhenting av utfyllende opplysninger. Søknaden vil bli behandlet innen 4 uker.

Klage kan rettes til Tildelingsteamet. Klagefristen er 3 uker etter mottatt vedtak.