Søk på tjenesten

Noen pasienter blir direkte henvist fra spesialisthelsetjenesten, men man kan også søke direkte:

Søknadsskjema helse og omsorgstjenester (PDF, 94KB)

Søknaden sendes til: Tildelingsteamet, Sykehusvegen 10, 2340 Løten.

Om søknadsprosessen:

Søknaden behandles av Tildelingsteamet. Når søknaden er mottatt, blir du kontaktet for vurderingssamtale/hjemmebesøk og innhenting av utfyllende opplysninger. Søknaden vil bli behandlet innen 4 uker.

Klage kan rettes til Tildelingsteamet. Klagefristen er 3 uker etter mottatt vedtak.

Målsetting

Bidra til at mennesker med kreftsykdom og deres pårørende kan opprettholde best mulig livskvalitet.

  • Gi individuell pleie og omsorg
  • Opprettholde verdighet, trygghet og mestring i en vanskelig situasjon

Kreftsykepleierne jobber tverrfaglig. Vi har et nært samarbeid med blant annet hjemmesykepleien, fysioterapeut, ergoterapeut, fastleger, apotek, sykehus  og andre aktører innen kreftomsorg.

Vi tilbyr

  • Samtale og kartlegging av behov og ønsker. Det kan gjøres enten ved hjemmebesøk eller på Helsetunet (våre lokaler har inngang fra underetasjen). Vi er også tilgjengelig via telefon hvis det er å foretrekke
  • Individuell hjelp, støtte, veiledning og oppfølging til kreftpasienter og deres pårørende i de ulike fasene av sykdommen.
  • Råd og veiledning mot plagsomme symptomer.
  • Koordinere tjenestetilbudet til kreftpasienter. Vi samarbeider tverrfaglig og godt med andre helsetjenester på forskjellige nivåer. 
  • Bidra til å skaffe nødvendige hjelpemidler.
  • Informere om ulike rettigheter til kreftpasienter og deres pårørende.
  • Samtaler med etterlatte. 

Vi har god kunnskap om  hjelpeapparatet, forstår nødvendigheten av et godt samarbeid mellom de ulike nivåene i helse- og omsorgssektoren og et godt tverrfaglig samarbeid.

Kreftsykepleier er en sykepleier som har innsikt i, og forståelse for det sykdomsforløpet som alle kreftpasienter gjennomlever på sin spesielle måte og med sin opplevelse.

Hvem kan få tjenesten?

Mennesker med kreftsykdom og deres pårørende.

Tjenesten er gratis.