Kommunestyret i Løten opprettet 20. juni 2018 "Løten kommunes ildsjelpris – Olines virke". Formålet med prisen er å anerkjenne personer som har vist sitt engasjement og sin innsats for fellesskapets verdier. Prisen er en videreutvikling av Løten kommunes ildsjelpris (2013 - 2017). Driftsutvalget supplert med ordfører avgjør på fritt grunnlag hvem som skal få prisen.

Statutter for Løten kommunes ildsjelpris – Olines virke

For Edvard Munch var Løten synonymt med glade barndomsdager, med vennskap, omsorg, gode handlinger og opplevelser.  Barnepiken Oline var en av de som bidro til dette, slik Løten-folket fremdeles gjør for sine egne og for andre.

 1. Løten kommunes ildsjelpris – Olines virke er en takk og en anerkjennelse for den eller de som har vist sitt engasjement og sin innsats for fellesskapets verdier og/eller gjør en jobb for frivillige lag- og foreninger i Løten.
 2. Prisen er ved opprettelsen i 2018 på kr. 12.000.
 3. Løten kommunes ildsjelpris – Olines virke kan deles ut hvert år under forutsetning av at kommunestyret bevilger midler. Med prisen følger et diplom undertegnet av ordfører.
 4. Løten kommunes ildsjelpris – Olines virke har frist for skriftlige forslag innen 1.10. Forslagene stilles til Løten kommune. Driftsutvalget supplert med ordfører avgjør på fritt grunnlag hvem som skal få prisen.
 5. Tildelingen skal foretas første halvdel av påfølgende år i et egnet arrangement. Ordfører deler ut prisen.

Vedtatt i kommunestyret den 20.06.2018, sak 0023/18.

Disse har fått prisen tidligere

 • 2023: Amund Olav Sigstad
 • 2022: Klas Erik Lindstad
 • 2021: Løten Røde Kors
 • 2020: Anne Berit Ommundsen
 • 2019: Jens Trætteberg
 • 2018: Kristin Wolden
 • 2017: Brenneriroa og omegn vel
 • 2016: Sverre Vidar Engen
 • 2015: Per Udnæseth
 • 2014: Marit Trætteberg
 • 2013: Inger Marie Bjørke

Send inn ditt forslag her!

Frist: Årlig frist for forslag er 1. oktober