Her finner du oversikt over tilfluktsrom i Løten. Disse finnes både i kommunale og private bygg, med forskjellig antall plasser i de enkelte lokalene. Oversikten er gitt av DSB (Direktoratet for sivilt beredskap/ Sivilforsvaret).

Tilfluktsrom i kommunale bygg

Jønsrud skole: 220 plasser
Lund skole: 220 plasser
Utgardsvegen 2 (Løten kommune; Teknisk drift og brannstasjon):  20 plasser
Løten Helsetun: 99 plasser
Løtenhallen: 376 plasser
Ådalsbruk skole: 141 plasser
Østvang skole: 290 plasser

Tilfluktsrom i private bygg

Klevbakken Handel, Ådalsbruk: 30 plasser
Hedmark Lagerbygg, Budorvegen (tidligere KØFF-bygget): 80 plasser
Løiten Almenning, Kildevegen: 40 plasser
Løiten Almenning, Løten 20 plasser
Hedmarken Friskole: 125 plasser
Stasjonsvegen 14: 60 plasser
Løten Samvirkelag: 66 plasser
MEGA-bygget (Europris): 240 plasser 
Myklegard Veiservice: 180 plasser
Nyhuset Bruk: 16 plasser
Sparebanken Hedmark: 100 plasser
Tonsberg: 80 plasser 
Vendal: 18 plasser