Besøksadresse: Sykkel på helsetunet
Sykehusvegen 10, 2340 Løten.
Postadresse: Postboks 113, 2341 Løten/ post@loten.kommune.no

NB!
I forbindelse med korona-situasjonen er helsetunet stengt for besøkende. Vi kan dessverre heller ikke ta imot blomster eller gaver, heller ikke til pasientene. Dette for å forebygge enda en mulig vei til smittespredning. Vi ber om forståelse for avgjørelsen.


Telefon

Resepsjonen: 62 56 41 01
epost: Helsetunet-resepsjon@loten.kommune.no

  • Kjøkken/ kantine: 62 56 41 12/ 902 95 518
  • (Stengt:) Fotpleie: 62 56 41 46 (onsdag i oddetallsuker)
  • (Stengt:) Hårpleie: 62 56 41 45 (mandag - torsdag)
  • Sykehjemslege (Inna Shingirey): 940 11 885


Kontakt ansatte/avdelinger

Du kan også finne kontaktinfo til andre ansatte på helsetunet ved å skrive Løten helsetun i avdeling, fornavn eller etternavn i feltet på vår telefonliste på nett


Styrer/ virksomhetsleder Løten Helsetun

Virksomhetsleder (Svanhild Bysveen, tlf. 62 56 41 08/ 907 31 251) er i permisjon til 19. april 2020. I denne perioden er avdelingsleder ved Post 1, Anne Kristin Engen konstituert som virksomhetsleder ved Løten helsetun. Se kontaktinfo lenger ned. 

Avdelinger:

Post 1

Tlf. 62 56 41 15 / 906 40 685

Avdelingsleder: Ann Kristin Engen tlf. 62 56 41 18. 
ann.kristin.engen@loten.kommune.no 

En avdeling med til sammen 35 langtids- og korttids/ rehabiliteringsplasser.
Avdelingen er organisert i 4 team hvor 2 av teamene brukes til korttidsopphold, i hovedsak fordelt på rehabilitering og palliativ omsorg. De øvrige teamene er tilpasset ordinær sykehjemsdrift. Post 1 har ialt 47 fast ansatte, fordelt på 26 stillinger.


Post 2

Tlf. 62 56 41 19 / 902 20 193
(Avdelingsleder: Anita Hågensen) - i permisjon inntil videre.

Hedvig Fevik fungerer som avdelingsleder:
tlf. 62 56 41 20. Epost: hedvig.fevik@loten.kommune.no 
 

Post 2 har 26 langtidsplasser. Avdelingen har eget team for mennesker med demens, mens de resterende plassene på Post 2 hovedsakelig er pasienter på langtidsopphold.

 


Post 3 - Rosetten

Tlf. 62 56 41 25 
Avdelingsleder: Britt Johansen, tlf. 907 06 584/ 62 56 41 24
Epost: britt.johansen@loten.kommune.no
 

Post 3 har 15 plasser. Post 3 er en spesialavdeling for mennesker med diagnostisert demens. Avdelingen er delt i to grupper, med henholdsvis 7 og 8 pasienter i hver.

 

Boenheten 

Tlf. 62 56 41 13 / 954 92 574
Avdelingssykepleier: Inger Eline Rustad, tlf. 62 56 41 26/ 416 91 889. 
inger.eline.rustad@loten.kommune.no

Boenheten er en avdeling på Løten Helsetun hvor beboerne leier en liten leilighet og får tjenester fra Hjemmebasert omsorg, avdelingen har fast personell med egen turnus. Hjemmesykepleien har egne nattevakter.


Kjøkkenet

Tlf: 62 56 41 12 
Avdelingsleder:  Lise Merete Solli Bakke
lise.merete.solli.bakke@loten.kommune.no

Kjøkkenet lager mat til både beboere/ pasienter og til hjemmeboende. I tillegg har kjøkkenet kantine for ansatte og besøkende.
Kjøkkenet har 20 ansatte, hvorav 14 er fast ansatte og andre er vikarer eller praksisplass.


Om Løten helsetun

Inngangspartiet ved Løten helsetunLøten Helsetun består i dag av tre sykehjemsavdelinger (post 1-2) med til sammen 76 plasser. Det er tilbud innen både korttids- og langtidsopphold. Løten Helsetun har egen sykehjemslege og tilbyr gratis tannhelsetjeneste.
 


Kjøkken/ kantine

På Løten Helsetun finner du en trivelig kantine som er åpen mellom klokken 09.00 og 14.00 hele uken. Utenom åpningstiden er kantinen selvbetjent med et begrenset vareutvalg. Tlf. 62 56 41 12.

 

Se også:

Les mer om opphold ved Løten helsetun
Betalingssatser
Søk om plass/ tjenester
Les vår brosjyre her!


Gå direkte til disse tjenestene