Har du behov for helse- og omsorgstjenester?

Kontakt Tildelingsteamet:

Tlf: 41 69 18 89 (hverdager kl. 08:00 – 15:00)
E-post: tildelingsteam@loten.kommune.no 
NB! Ikke send søknad eller personsensitive opplysninger i mailen. 
Se mer om Tildelingsteamet her


Løten helsetun:Inngangspartiet ved Løten helsetun

Besøksadresse: Sykehusvegen 10, 2340 Løten.
Postadresse: Postboks 113, 2341 Løten,
e-post: post@loten.kommune.no

Åpen inngang kl. 08:00-20:00

Skal du besøke helsetunet etter kl. 20:00?

Ta kontakt med den respektive avdeling du skal på besøk til, så kommer de og åpner døra. Her finner du tlf til avdelingene: 


Telefon

Resepsjonen: 62 56 41 01
Send e-post til helsetunet:
e-post: Helsetunet-resepsjon@loten.kommune.no 

Konsulent i resepsjonen: 
Stine Engebakken, stine.engebakken@loten.kommune.no


Virksomhetsleder Løten Helsetun:

Kristin Lindberget  tlf. 62 56 41 08/ 481 08 214
E-post: kristin.lindberget@loten.kommune.no


Avdelinger:

Post 1

Tlf. 62 56 41 18/ 906 40 685
Avdelingsleder: Ann Kristin Engen tlf. 940 26 750
E-post:: ann.kristin.engen@loten.kommune.no 

Avdelingen er organisert i tre team hvor ett av teamene brukes til korttidsplasser. 


Post 2

Tlf. 62 56 41 19/ 90 22 01 93
Avdelingsleder: Anita Hermansen, tlf. 62 56 41 20/ 90 62 80 58.
Epost: anita.hermansen@loten.kommune.no

Post 2 har 26 langtidsplasser. Avdelingen har eget team for mennesker med demens, mens de resterende plassene på Post 2 hovedsakelig er pasienter på langtidsopphold.


Post 3 (Rosetten)

Tlf. 90 73 12 51
Avdelingsleder: Britt Johansen, tlf. 62 56 41 24/ 90 70 65 84
Epost: britt.johansen@loten.kommune.no

Post 3 er en spesialavdeling for mennesker med diagnostisert demens. Avdelingen er delt i to grupper. 


Boenheten

Kontaktinfo: Vakttelefon (bemannet til kl. 21.00): 48 99 42 95/ 95 49 25 74

Boenheten er en avdeling på Løten Helsetun hvor beboerne leier en liten leilighet og får tjenester fra Hjemmebaserte tjenester, avdelingen har fast personell med egen turnus. Hjemmesykepleien har egne nattevakter.


Kjøkken og kantine

Kjøkkenet lager mat til både beboere/ pasienter og til hjemmeboende. Vi har kantine for ansatte og besøkende. Den er nå åpen igjen etter oppussing, og du er velkommen! Men husk å registrere deg i besøksprotokollen ved inngangsdøra, og sprite hendene dine før du går inn. Velkommen!

Tlf: 62 56 41 12/ 902 95 518
Avdelingsleder: Lise Merete Solli Bakke. Ass. avdelingsleder: Mona Bekkevold


Andre nyttige tlf til helsetunet:

Fotpleie: 62 56 41 46 (onsdag i oddetallsuker)

Frisør: 62 56 41 45 (mandag - torsdag)

Sykehjemslege (Inna Shingirey): 94 01 18 85

Se også vår telefonliste på nett


Om Løten helsetun

Løten Helsetun består i dag av tre sykehjemsavdelinger (post 1-2) med til sammen 76 plasser. Det er tilbud innen både korttids- og langtidsopphold. Løten Helsetun har egen sykehjemslege og tilbyr gratis tannhelsetjeneste.

Se også: