Har du behov for helse- og omsorgstjenester?

Kontakt Tildelingsteamet:

Tlf: 41 69 18 89 (hverdager kl. 08:00 – 15:00)
E-post: tildelingsteam@loten.kommune.no 
NB! Ikke send søknad eller personsensitive opplysninger i mailen. 
Se mer om Tildelingsteamet her

 

Løten helsetun:

Besøksadresse: Sykkel på helsetunet
Sykehusvegen 10, 2340 Løten.
Postadresse: Postboks 113, 2341 Løten,
e-post: post@loten.kommune.no


Telefon

Resepsjonen: 62 56 41 01
Send e-post til helsetunet:
e-post: Helsetunet-resepsjon@loten.kommune.no 


Kontakt ansatte/avdelinger

Du kan også finne kontaktinfo til andre ansatte på helsetunet ved å skrive Løten helsetun i avdeling, fornavn eller etternavn i feltet på vår 


Styrer/ virksomhetsleder Løten Helsetun

Kristin Lindberget  tlf. 62 56 41 08/ 481 08 214
E-post: kristin.lindberget@loten.kommune.no


Avdelinger:

Post 1

Tlf. 62 56 41 18
Ann Kristin Engen tlf. 940 26 750
E-post:: ann.kristin.engen@loten.kommune.no 

Avdelingen er organisert i tre team hvor ett av teamene brukes til korttidsplasser. 


Post 2

Tlf. 62 56 41 19/ 90 22 01 93
Avdelingsleder: Elinor Ann Lindby-Aas tlf. 90 62 80 58.
Epost: Elinor.Ann.Lindby-Aas@loten.kommune.no

Post 2 har 26 langtidsplasser. Avdelingen har eget team for mennesker med demens, mens de resterende plassene på Post 2 hovedsakelig er pasienter på langtidsopphold.


Post 3 (Rosetten)

Tlf. 90 73 12 51
Avdelingsleder: Britt Johansen, tlf. 62 56 41 24/ 90 70 65 84
Epost: britt.johansen@loten.kommune.no

Post 3 er en spesialavdeling for mennesker med diagnostisert demens. Avdelingen er delt i to grupper. 


Boenheten

Vakttelefon bemannet til kl. 21.00: Tlf. 95 49 25 74

Boenheten er en avdeling på Løten Helsetun hvor beboerne leier en liten leilighet og får tjenester fra Hjemmebaserte tjenester, avdelingen har fast personell med egen turnus. Hjemmesykepleien har egne nattevakter.


Kjøkkenet

Tlf: 62 56 41 12/ 902 95 518
Avdelingsleder:  Lise Merete Solli Bakke
lise.merete.solli.bakke@loten.kommune.no

Kjøkkenet lager mat til både beboere/ pasienter og til hjemmeboende. I tillegg har kjøkkenet kantine for ansatte og besøkende.

Kjøkken/ kantine: 62 56 41 12/ (stengt for besøkende)

Fotpleie: 62 56 41 46 (onsdag i oddetallsuker)

Frisør: 62 56 41 45 (mandag - torsdag)

Sykehjemslege (Inna Shingirey): 94 01 18 85

Se også vår telefonliste på nett


Om Løten helsetun

Løten Helsetun består i dag av tre sykehjemsavdelinger (post 1-2) med til sammen 76 plasser. Det er tilbud innen Inngangspartiet ved Løten helsetunbåde korttids- og langtidsopphold. Løten Helsetun har egen sykehjemslege og tilbyr gratis tannhelsetjeneste.

Se også: