Kommunedirektørens ledergruppe

Kommunedirektørens område er inndelt i fagområdene helse og mestring, oppvekst og samfunsutvikloing. Hvert av områdene ledes av en kommunalsjef.

Kommunedirektør
Frank Hauge

Send e-post til Frank
 977 78 849

Kommunalsjef helse og mestring
Arne Jørstad

Send e-post til Arne 
 934 32 079

Kommunalsjef oppvekst 
Aina Øyen Henden

 Send e-post til Aina
 488 91 938

Kommunalsjef samfunnsutvikling
Kristin Ødegård Bryhn

 Send e-post til Kristin
 915 58 947

Organisasjonskart

Organisasjonskart for Løten kommune.