Kommunedirektørens ledergruppe

Kommunedirektørens område er inndelt i fagområdene helse og mestring, oppvekst og samfunsutvikloing. Hvert av områdene ledes av en kommunalsjef.

Fra venstre: Kristin Ødegård Bryhn, Frank Hauge, May Birgit Kjeverud og Arne Jørstad.
Fra venstre: Kristin Ødegård Bryhn, Frank Hauge, May Birgit Kjeverud og Arne Jørstad.

Kommunedirektør
Frank Hauge

Send e-post til Frank
 62 56 40 24/ 977 78 849

Kommunalsjef helse og mestring
Arne Jørstad

Send e-post til Arne 
 934 32 079

Kommunalsjef oppvekst 
May Birgit Kjeverud

 Send e-post til May Birgit
 915 22 592

Kommunalsjef samfunnsutvikling
Kristin Ødegård Bryhn

 Send e-post til Kristin
 915 58 947

Organisasjonskart

Organisasjonskart for Løten kommune.