Kommunedirektørens ledergruppe

Kommunedirektørens område er inndelt i fagområdene velferd, oppvekst og stab. Hvert av områdene ledes av en kommunalsjef.

Frank Hauge

Kommunedirektør
Frank Hauge

frank.hauge@loten.kommune.no
 62 56 40 24/ 977 78 849

Kommunalsjef velferd
Arne Jørstad

arne.jorstad@loten.kommune.no 
 934 32 079

Kommunalsjef oppvekst 
May Birgit Kjeverud

 may.birgit.kjeverud@edu.loten.kommune.no
 915 22 592


Stabssjef
Tore Edvardsen

 tore.edvardsen@loten.kommune.no
 62 56 40 26/ 907 71 757

Arne Jørstad  May Birgit Kjeverud  Tore Edvardsen

Fra venstre: Arne Jørstad, May Birgit Kjeverud og Tore Edvardsen.

To virksomheter ledes direkte av kommunedirektøren; Teknisk forvaltning og Kultur og kommunikasjon. 

Organisasjonskart

Se organisasjonskartet vårt her (PDF, 1MB)