Lov om Eiendomsskatt

Lovens bestemmelser: Takseringsarbeidet skal gjennomføres i henhold til bestemmelsene i Eiendomsskatteloven. Taksten skal gjenspeile antatt omsetningsverdi på eiendommen. 

Eiendomsskattevedtekter for Løten kommune

Vedtatt av Kommunestyret 24.06.2020 (sak 38/20)

Sakkydig nemnd og sakkyndig ankenemnd