Tilbud ved Ungdommens hus

Følg med på Facebook-siden til Ungdommens hus for oppdatert informasjon om aktivitetstilbudet 


Ønsker du å leie lokalet?

Lokalet leies ut når det ikke benyttes til Ungdommens hus egne aktiviteter. Lokalet kan utelukkende leies ut til formål som er alkohol-/rusfrie. Lokalene kan ikke fremleies til andre enn den som har søkt om leieforholdet. Det er røykeforbud i alle kommunale bygninger. 

Leie Ungdommens hus


Se priser for leie