Mot nord, øst og vest heller skogsterrenget, mens gammel beitemark strekker seg sørover platået mot tunet på Roko. Kirken på Roko er første gang nevnt i et pavebrev i 1254. Vanligvis finner vi middelalderens steinkirker i de beste jordbruksområdene, slik som Nes, Stange, Romedal, Ringsaker, Vang og Hamar. Dette er ikke tilfellet med kirken på Roko, som er lagt på en høyde i utmarka. At den vesle kirken også er oppført i stein, tyder på at den i middelalderen hadde en spesiell funksjon som forsvarte det ekstraordinære byggematerialet. Kirken var viet til erkeengelen Mikael, han som skal ha ledet israelittene gjennom ødemarken. Ruinen var tidligere innebygd i fjøset på Roko, men ble frilagt gjennom arkeologiske undersøkelser da tunet ble flyttet lenger sør på platået ved begynnelsen av 1900-tallet. 

Hvert år holdes det gudstjeneste på Roko kirkeruin i forbindelse med olsok. Det er også et populært sted for vielser. 

Slik finner du fram til Roko kirkeruin:

Kjør Rokosjøvegen til Rokosjøen camping. Ta til høyre mot Nøkleby. På toppen av bakken tar du av på Rokovegen til høyre og kjører helt innerst i vegen hvor du finner ruinen. På Google maps heter lokasjonen Rokoberget kirkeruin.